Thủ tướng Chính phủ Cách chức tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam với Trung tướng Nguyễn Văn Sơn

Phó thủ tướng thường trực Phạm Bình Minh vừa ký ban hành các quyê’t định của Thủ tướng Chính phủ về nhân sự Cảnh s.á.t biển Việt Nam. Theo đó điều động, bổ nhiệm mới ban lãnh đạo Bộ tư lệnh Cảnh s.á.t biển Việt Nam.

Trung tướng Nguyễn Văn Sơn

Các quyê’t định gồm:

Điều động, bổ nhiệm thiếu tướng Lê Quang Đạo – phó tư lệnh kiêm tham mưu trưởng Bộ đội biên phòng (Bộ Quốc phòng) – giữ chức tư lệnh Cảnh s.á.t biển Việt Nam (Bộ Quốc phòng).

Điều động, bổ nhiệm đại tá Lê Đình Cường – phó tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân (Bộ Quốc phòng) – giữ chức phó tư lệnh kiêm tham mưu trưởng Bộ tư lệnh Cảnh s.á.t biển.

Điều động, bổ nhiệm đại tá Đàm Xuân Tuấn – phó tham mưu trưởng Quân chủng Hải quân – giữ chức phó tư lệnh Cảnh s.á.t biển.

Điều động, bổ nhiệm đại tá Vũ Trung Kiên – cục trưởng Cục Trinh s.á.t, Bộ đội biên phòng (Bộ Quốc phòng) – giữ chức phó tư lệnh pha’p luật Cảnh s.á.t biển.

Điều động, bổ nhiệm đại tá Trần Văn Xuân – phó cục trưởng Cục Bảo vệ an ninh quân đội, Tổng cục Chính trị (Bộ Quốc phòng) – giữ chức phó chính ủy kiêm chủ nhiệm chính trị Bộ tư lệnh Cảnh s.á.t biển.

Thi hành k.ỷ l.u.ậ.t bằng hình thức cách chức tư lệnh Cảnh s.á.t biển Việt Nam đối với trung tướng Nguyễn Văn Sơn, do đã có những vι ρнâ.м, khuyết điểm n.g.h.i.ê.m t.r.ọ.n.g trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành k.ỷ l.u.ậ.t về Đảng.

Thi hành k.ỷ l.u.ậ.t bằng hình thức cách chức phó tư lệnh kiêm tham mưu trưởng Cảnh s.á.t biển đối với thiếu tướng Phạm Kim Hậu, do đã có những vι ρнâ.м, khuyết điểm n.g.h.i.ê.m t.r.ọ.n.g trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành k.ỷ l.u.ậ.t về Đảng.

Thi hành k.ỷ l.u.ậ.t bằng hình thức cách chức phó tư lệnh pha’p luật Cảnh s.á.t biển đối với thiếu tướng Trần Văn Nam, do đã có những vι ρнâ.м, khuyết điểm n.g.h.i.ê.m t.r.ọ.n.g trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành k.ỷ l.u.ậ.t về Đảng.

Thi hành k.ỷ l.u.ậ.t bằng hình thức cách chức phó tư lệnh Cảnh s.á.t biển với đại tá Nguyễn Văn Hưng, do đã có những vι ρнâ.м, khuyết điểm n.g.h.i.ê.m t.r.ọ.n.g trong công tác và Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành k.ỷ l.u.ậ.t về Đảng.

Thi hành k.ỷ l.u.ậ.t bằng hình thức cách chức phó chính ủy kiêm chủ nhiệm chính trị Cảnh s.á.t biển với thiếu tướng Doãn Bảo Quyết, do đã có những vι ρнâ.м, khuyết điểm n.g.h.i.ê.m t.r.ọ.n.g trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành k.ỷ l.u.ậ.t về Đảng.

Thi hành k.ỷ l.u.ậ.t bằng hình thức xóa tư cách nguyên chính ủy Cảnh s.á.t biển với trung tướng Hoàng Văn Đồng, do đã có những vι ρнâ.м, khuyết điểm n.g.h.i.ê.m t.r.ọ.n.g trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành k.ỷ l.u.ậ.t về Đảng.

Thi hành k.ỷ l.u.ậ.t bằng hình thức xóa tư cách nguyên phó tư lệnh Cảnh s.á.t biển với thiếu tướng Bùi Trung Dũng, do đã có những vι ρнâ.м, khuyết điểm n.g.h.i.ê.m t.r.ọ.n.g trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành k.ỷ l.u.ậ.t về Đảng.

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.