21 lãnh đạo phường ở Hà Nội bay ghế cùng một lúc chỉ vì điều này

Có 21 lãnh đạo phường tại Hà Nội phải nghỉ công tác do dôi dư, không được bổ nhiệm, không đủ điều kiện để bổ nhiệm hoặc chuyển thành công chức phường.

UBND TP Hà Nội vừa ban hành dự thảo tờ trình về chế độ hỗ trợ đối với chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, chủ tịch, phó chủ tịch UBND và công chức phường nghỉ công tác do thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn thành phố.

Từ 1/7, khi Hà Nội thí điểm mô hình chính quyền đô thị, các quận và thị xã Sơn Tây đã bố trí các chức danh. Trong đó bổ nhiệm 173 chủ tịch UBND, 335 phó chủ tịch UBND phường; chuyển gần 1.950 công chức phường sang công chức thuộc biên chế quận, thị xã quản lý và bố trí, sắp xếp các chức danh lãnh đạo HĐND phường do không tổ chức HĐND phường.

Các lý do nghỉ việc bao gồm: do dôi dư khi không tổ chức HĐND phường, không được bổ nhiệm phó chủ tịch UBND, không đủ điều kiện để bổ nhiệm hoặc chuyển thành công chức phường là 21 người. Trong số này có 11 chủ tịch HĐND, 9 phó chủ tịch HĐND và 1 phó chủ tịch UBND.

Còn lại 33 người là những người nghỉ hưu đúng tuổi, chuyển công tác hoặc nghỉ thôi việc do nguyện vọng cá nhân.

Nhằm đảm bảo quyền lợi và động viên người nghỉ công tác do thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị theo nghị quyết số 97/2019/QH14, UBND TP đề xuất hỗ trợ 3 tháng lương hiện hưởng/người đối với lãnh đạo phường không đủ điều kiện để bổ nhiệm, công chức phường phải nghỉ công tác do thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị.

Tổng kinh phí dự kiến hỗ trợ cho 21 lãnh đạo phường trên địa bàn thành phố phải nghỉ công tác là hơn 388 triệu đồng.

Dự kiến thông qua nghị quyết vào cuối năm nay

Việc tổ chức chính quyền đô thị ở Hà Nội là UBND phường được xác định là cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn, hoạt động theo nguyên tắc chế độ thủ trưởng, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ; gắn với cải cách hành chính, hiện đại hóa nền hành chính.

Theo đó, Chủ tịch phường là người đứng đầu, có trách nhiệm lãnh đạo, quản lý, điều hành công việc của UBND phường theo quy chế làm việc của UBND phường, bảo đảm nguyên tắc tập trung, dân chủ và tuân thủ quy định của pháp luật.

Trước đó, ngày 27/11/2019, Quốc hội thông qua nghị quyết thí điểm chính quyền đô thị tại TP Hà Nội. Theo nghị quyết, chính quyền các phường thuộc khu vực đô thị (quận, thị xã) của Hà Nội sẽ chỉ còn UBND. Các cấp chính quyền khác vẫn gồm HĐND và UBND.

Khi thí điểm chính quyền đô thị, không tổ chức HĐND phường, các quận và thị xã đã sắp xếp chủ tịch, phó chủ tịch HĐND chuyển sang giữ chức danh khác, một số người được tiếp nhận vào công chức không qua thi.

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.