ᴛổɴɢ ᴛʜốɴɢ ᴜᴋʀᴀɪɴᴇ: ‘Đâʏ ᴄó ᴛʜể ʟà ʟầɴ ᴄᴜốɪ ᴍọɪ ɴɢườɪ ᴛʜấʏ ᴛôɪ ᴄòɴ sốɴɢ’

ᴛổɴɢ ᴛʜốɴɢ ᴢᴇʟᴇɴsᴋʏ đã ɴóɪ ʟờɪ ᴛạᴍ ʙɪệᴛ ѵớɪ ᴄáᴄ ɴʜà ʟãɴʜ đạo ᴄʜâᴜ Âᴜ ᴛʀoɴɢ ᴍộᴛ ᴄᴜộᴄ ʜọᴘ ᴛʀựᴄ ᴛᴜʏếɴ ʀằɴɢ “đâʏ ᴄó ᴛʜể ʟà ʟầɴ ᴄᴜốɪ ᴄùɴɢ ᴍọɪ ɴɢườɪ ᴛʜấʏ ᴛôɪ ᴄòɴ sốɴɢ”.

ᴛờ ᴛʜᴇ ᴛɪᴍᴇs oғ ɪsʀᴀᴇʟ đưᴀ ᴛɪɴ ᴛạɪ ᴄᴜộᴄ ʜọᴘ ᴛʀựᴄ ᴛᴜʏếɴ ѵớɪ ᴄáᴄ ɴʜà ʟãɴʜ đạo ᴄʜâᴜ Âᴜ ѵào ᴛốɪ -, ᴛổɴɢ ᴛʜốɴɢ ᴜᴋʀᴀɪɴᴇ ѵoʟoᴅʏᴍʏʀ ᴢᴇʟᴇɴsᴋʏ đã ɴóɪ ʀằɴɢ “đâʏ ᴄó ᴛʜể ʟà ʟầɴ ᴄᴜốɪ ᴄùɴɢ ᴍọɪ ɴɢườɪ ᴛʜấʏ ᴛôɪ ᴄòɴ sốɴɢ”.

ᴍộᴛ ɴʜà ɴɢoạɪ ɢɪᴀo ᴄʜâᴜ Âᴜ ᴄũɴɢ đã xáᴄ ɴʜậɴ ѵề ᴄᴜộᴄ ʜọᴘ ѵớɪ ᴛʀᴀɴɢ ᴛɪɴ ᴡᴀʟʟᴀ.

ɴʜà ɴɢoạɪ ɢɪᴀo ɴàʏ ᴄʜo ʙɪếᴛ ᴛạɪ ᴄᴜộᴄ ʜọᴘ, ôɴɢ ᴢᴇʟᴇɴsᴋʏ đã ᴛʜúᴄ ɢɪụᴄ ᴄáᴄ ɴʜà ʟãɴʜ đạo ᴄʜâᴜ Âᴜ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴄáᴄ ʙướᴄ ᴋế ᴛɪếᴘ để đốɪ ᴘʜó ѵớɪ ɴɢᴀ. ᴄᴜộᴄ ʜọᴘ ᴋếᴛ ᴛʜúᴄ ѵớɪ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ áᴘ đặᴛ ᴄáᴄ ʟệɴʜ ᴛʀừɴɢ ᴘʜạᴛ ʙổ sᴜɴɢ ᴄʜốɴɢ ʟạɪ ɴɢᴀ.

ᴛʜủ ᴛướɴɢ ɪᴛᴀʟɪᴀ ᴍᴀʀɪo ᴅʀᴀɢʜɪ, ɴɢườɪ ᴄó ᴍặᴛ ᴛʀoɴɢ ᴄᴜộᴄ ʜọᴘ ɴóɪ ᴛʀêɴ đã ᴛʜôɴɢ ʙáo ѵớɪ ǫᴜốᴄ ʜộɪ ɪᴛᴀʟɪᴀ ѵào ɴɢàʏ – ʀằɴɢ ôɴɢ ᴢᴇʟᴇɴsᴋʏ ʜɪệɴ đᴀɴɢ ẩɴ ɴáᴜ ᴛạɪ ᴛʜủ đô ᴋɪᴇѵ.

“ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ ᴅự địɴʜ ᴛʀᴀo đổɪ ǫᴜᴀ đɪệɴ ᴛʜoạɪ ѵào sáɴɢ ɴᴀʏ ɴʜưɴɢ ôɴɢ ấʏ ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ” – ôɴɢ ᴅʀᴀɢʜɪ ɴóɪ.

ᴄũɴɢ ᴄó ᴍặᴛ ᴛạɪ ᴄᴜộᴄ ʜọᴘ, ᴛʜủ ᴛướɴɢ ᴛʜụʏ Đɪểɴ ᴍᴀɢᴅᴀʟᴇɴᴀ ᴀɴᴅᴇʀssoɴ ɴóɪ ѵớɪ ᴛʀᴜʏềɴ ᴛʜôɴɢ ᴛʜụʏ Đɪểɴ ʀằɴɢ “đâʏ ᴄó ᴛʜể ʟà ʟầɴ ᴄᴜốɪ ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ ɴʜìɴ ᴛʜấʏ ôɴɢ ᴢᴇʟᴇɴsᴋʏ”.

ᴛʀoɴɢ ᴍộᴛ độɴɢ ᴛʜáɪ ᴍớɪ ɴʜấᴛ, ᴍộᴛ đoạɴ ѵɪᴅᴇo ɴɢắɴ đượᴄ đăɴɢ ᴛảɪ ᴛʀêɴ ᴛʀᴀɴɢ ᴛᴡɪᴛᴛᴇʀ ᴄʜíɴʜ ᴛʜứᴄ ᴄủᴀ ʙộ ǫᴜốᴄ ᴘʜòɴɢ ᴜᴋʀᴀɪɴᴇ ᴄʜo ᴛʜấʏ sự xᴜấᴛ ʜɪệɴ ᴄủᴀ ᴛổɴɢ ᴛʜốɴɢ ᴢᴇʟᴇɴsᴋʏ ở ᴛʜủ đô ᴋɪᴇѵ ᴄùɴɢ ѵớɪ ᴄáᴄ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ᴄấᴘ ᴄᴀo ᴄủᴀ ᴄʜíɴʜ ᴘʜủ ᴜᴋʀᴀɪɴᴇ.

“ᴛấᴛ ᴄả ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ đềᴜ ở đâʏ để ʙảo ѵệ ɴềɴ độᴄ ʟậᴘ ᴄủᴀ ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ, đấᴛ ɴướᴄ ᴄủᴀ ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ! ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ sẽ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ʟàᴍ ɴʜư ᴛʜế” – ôɴɢ ᴢᴇʟᴇɴsᴋʏ ɴóɪ.

ᴛổɴɢ ᴛʜốɴɢ ᴜᴋʀᴀɪɴᴇ ᴋý ʟệɴʜ ᴛổɴɢ độɴɢ ѵɪêɴ

ᴛổɴɢ ᴛʜốɴɢ ѵoʟoᴅʏᴍʏʀ ᴢᴇʟᴇɴsᴋʏ ɴɢàʏ / ᴋý ʟệɴʜ ᴛổɴɢ độɴɢ ѵɪêɴ ɴʜằᴍ “đảᴍ ʙảo ɴăɴɢ ʟựᴄ ǫᴜốᴄ ᴘʜòɴɢ, ʜỗ ᴛʀợ ᴋʜả ɴăɴɢ sẵɴ sàɴɢ ᴄʜɪếɴ đấᴜ ѵà ʜᴜʏ độɴɢ ᴄủᴀ ʟựᴄ ʟượɴɢ ѵũ ᴛʀᴀɴɢ ᴜᴋʀᴀɪɴᴇ, ᴄũɴɢ ɴʜư ᴄáᴄ ʟựᴄ ʟượɴɢ ǫᴜâɴ sự ᴋʜáᴄ”.

ᴛʜᴇo ʟệɴʜ ᴛổɴɢ độɴɢ ѵɪêɴ ᴄó ʜɪệᴜ ʟựᴄ ᴛʀoɴɢ ɴɢàʏ, ᴛoàɴ ʙộ ʟíɴʜ ɴɢʜĩᴀ ѵụ ѵà ǫᴜâɴ ᴅự ʙị ᴛạɪ ᴛấᴛ ᴄả ᴛỉɴʜ ᴄủᴀ ᴜᴋʀᴀɪɴᴇ sẽ đượᴄ ʜᴜʏ độɴɢ. ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴀɴ ɴɪɴʜ ᴜᴋʀᴀɪɴᴇ ᴄʜịᴜ ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ʜoạᴛ độɴɢ ᴘʜảɴ ɢɪáɴ ᴛʀoɴɢ ᴄᴜộᴄ ᴛổɴɢ độɴɢ ѵɪêɴ.

ᴛʀoɴɢ ᴛʜôɴɢ ᴄáo ᴄùɴɢ ɴɢàʏ, ʙɪêɴ ᴘʜòɴɢ ᴜᴋʀᴀɪɴᴇ ᴄʜo ʙɪếᴛ ᴄấᴍ ᴛoàɴ ʙộ ᴄôɴɢ ᴅâɴ ɴᴀᴍ – ᴛᴜổɪ ʀờɪ ᴋʜỏɪ đấᴛ ɴướᴄ. “ǫᴜʏ địɴʜ ɴàʏ ᴄó ʜɪệᴜ ʟựᴄ ᴛʀoɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴛʜɪ ʜàɴʜ ᴛʜɪếᴛ ǫᴜâɴ ʟᴜậᴛ. ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴄáᴄ ᴄôɴɢ ᴅâɴ ᴄʜú ý đếɴ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ɴàʏ”, ᴛʜôɴɢ ᴄáo ᴄó đoạɴ.

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.